Tyske traditionsskibe jubler!

Den tyske transportminister uddeler forsinket julegave til tyske traditionskibe!

Den tyske afgørelse vedr. reglerne for traditionsskibe er en dejlig nyhed. Års bange anelser er nu gjort til skamme og den sejlende maritime kulturarvarv givet fortsatte gunstige forudsætninger for overlevelse og udvikling. Det betyder i praksis at f.eks. hajkuterne kan fortsætte med at medtage det antal passagerer skibet er cerificeret til. Naturligvis under forudsætning af at sikkerhedsbestemmelserne opfyldes.

Det betyder også, at traditionsskibene ikke nødvendigvis skal registreres som erhvervsfartøjer, men udmærket kan drives af private og/eller foreninger. Det er en rigtig glædelig afgørelse, fordi skibene kan generere årlige indtægter ved at sejle med passagerer til skibets vedligehold og sikkerhedsopdateringer, uden at ejeren drukner i indberetningspligter og skatteregnskaber. Tillykke Tyskland.

Vi ser nu frem til at de danske politikere vågner op og fremmer betingelserne for de danske traditionsskibe og "Die dumme Dänen" i Søfartstyrelsen besinder sig og følger den tyske Transportministers afgørelse. Alt andet er for tåbeligt og bureaukratisk. Vi har brug for harmonisering på området - ikke isolation.

Side billeder: