Baltic Star (PL)

Loa 19,50 mtr
Skroglængde      15,88 mtr.
Boa 5,20 mtr.
Dybg 2,10 mtr
Sejlareal 83 m2
Skrog Træ
Ejer Robert
Hjemmehavn  Gdansk (PL)