Hvad er Hajkutter TAX?

I modsætning til de fleste kapsejladser hvor de enkelte skibe betaler et startgebyr, får Hajkutterne betaling for at deltage.
Dette gøres med baggrund i den store efterspørgsel på skibene til forskellige arrangementer i ind- og udland. Arrangementer der hurtigt vil dræne budgetterne for de enkelte skibe, i erkendelse af at det er kostbart at drive og vedligeholde skibene. Alt gøres på frivillig ulønnet basis med hjælp fra forskellige sponsorer, der finder det prisværdigt at nogle få gør en kæmpeindsats for at bevare kulturarven.

Eksempel:
Hajkutter TAX'en beregnes på den måde, at de forskellige størrelser skibes længde lægges sammen til ét tal. F.eks. 15 skibe med en samlet længde på 345 mtr. Lad os antage at der i TAX puljen befinder sig en sum på EUR 12.972,00.  Dette beløb deles med 345 mtr. Herved kommer man frem til et beløb på EUR 37,60 pr. mtr. Er et skib eksempelvis på 23 mtr. udbetales 23 x EUR 37,60 = EUR 864.80 på aftenen for præmieuddelingen.
Beløbet svarer til ca. DKK. 6.435.00 

Hajkutter TAX administreres alene af Hanse Sail Rostock. Arrangørerne af Hajkutter Regatta Nysted - Rostock modtager intet fra denne pulje der alene tilfalder Haikutterne.

Hajkutter TAX er afhængig af fadderskabets sponsorater

På nedenstående link kan Du følge udviklingen i Hajkutter TAX, måned for måned:

Klik her

Har du lyst til at støtte Nysted Hajkutter Regatta, så klik HER