Generalforsamling i Nysted Hajkutter Regatta & Festival 2023

Kommer snart 

 

På bestyrelsens vegne

Helle Levisen